Bán MXT số trả trước: 01248.49.53.78 = 50k
Đóng làm trả trước luôn được nhé. LH: 0944.65.3333