Như tiêu đề 10 so 3 mang chính đuôi 281980 or 1980. Pac nao co pm 0928.41.42.43. Thank all!!!