Bán:
0966.93.95.97

Trả trước nguyên kít
Giá: 3tr0/SIM

LH: 0965 26 26 26