toyota zace gl đời cuối 2000.
xe màu trắng ( màu hiếm ) biển thành phố 52x-7708
cái này em rao giùm người ta, xe hơi em không rành cho lắm
chủ nhà ra giá 310 triệu.
chi tiết liên hệ:01657641486 ( gặp anh hướng ).