sim đã kích

096 889 8899
toàn 8&9
48t

096 779 7779
22t
toàn 7&9

a e gọi fix tẹt ga