như tiêu đề em cần bán :

0943.0.1.2.3.4....9 1T5

sim đã kick sang tên chính chủ. Anh em thích gọi 0974.40.40.40 & 0984.70.70.70 . Thanks anh em ssc.