ĐÀ NẴNG- SƠN TRÀ – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – Đ.THIÊN ĐƯỜNG – P.NHA (5D/4N)
ĐÀ NẴNG – NGŨ HÀNH SƠN – HỘI AN – HUẾ - Đ.THIÊN ĐƯỜNG – P.NHA * (4N/3N)
ĐÀ NẴNG – HUẾ - Đ.THIÊN ĐƯỜNG – P.NHA********************************************* ********* (3D/2N)
ĐÀ NẴNG – SƠN TRÀ – CÙ LAO CHÀM – HỘI AN – BÀ NÀ – HẢI VÂN ********************* (4D/3N)
Giá vô cùng hấp dẫn cho dịp lễ. Mong ACE ủng hộ nha: 090 567 0489