09.474.10.999

Sim đã kick ... sang tên tại điểm giao dịch

Giá : 2500k

01.272.88.3333

Sim nguyên kit ...

Giá : 1000k

Anh em nào có nhu cầu call : 09.6776.2552