0964 268 862
0964 86 82 86

Cả 2 iem 2tr2
Bác nào quan tâm liên hệ: 097776 3456 (Thành)