BÁN BUÔN SIM THẺ 289 THIÊN LÔI LÊ CHÂN HP
ĐT;0979.742.668 yahoo...lanvu313.......gmail,....vutham289hp@gmail .com
NHẬN CHUYỂN SINH VIÊN CHÍNH CHỦ HỖ TRỢ CHO BẠN KHÔNG CÓ THẺ SINH VIÊN
VIETTEL chuyển lần 1 hết 150k lần 2 hết 190k
MOBI chuyển phí 100k
VINA chuyển phí 80kSỐ TAM QUÝ.... GIÁ BÁN
0962.758.999....... 5TR
0966.032.888....... 5TR
0966.032.999....... 5TR

01682.732.888 .....400
0163.551.7999 .... 500
01668.205.999 .... 500
01669.276.999 .... 500
01676.192.888 .... 500
01674.583.583 .... 400

0979.026.444..... 600
0963.107.886..... 500
0963.104.886..... 500
0989.412.986..... 350
0984.871.186..... 350
0985.509.286..... 350
0975.204.386..... 350

0964.79.6556..... 400
0974.55.6996..... 500
0976.33.6556..... 500
0983.81.9998..... 800
0935.295.886..... 400
0934.871.668..... 400
0932.483.886..... 400
0905.552.366..... 400
0935.932.866..... 400
0935.582.866..... 400

0935.362.886..... 400
0905.999.392..... 400
0935.91.79.86.... 400
0934.82.79.86.... 400
0969.082.889..... 400
0973.23.08.90.... 400
09.6516.6516..... 1.5t...số taxi

Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 100k
0989.174.820 ....... .. 0978.426.190
0972.061.840 ........ 0983.689.310
0979.641.430 ......... 0985.879.451
0985.973.110 ......... 0985.113.471
0979.059.240 ......... 0986.771.401
0974.154.970 ......... 0972.237.851
09888.17.520 ......... 0976.243.411
0974.739.140 ......... 0974.353.401
0985.007.520 ......... 0973.04.66.01
0973.291.340 ......... 0982.387.241
0973.667.810 ......... 0976.011.451
0973.324.010 ......... 0979.431.721
0987.154.240 ......... 0972.901.461

Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 100k
0989.885.041 ...... 098.35.39.361
0985.395.241 ...... 0977.029.701
0973.415.081 ...... 0983.773.651
0979.934.501 ...... 0972.803.612
0976.015.341 ...... 0972.596.312
0972.552.371 ...... 0976.601.502
0972.31.38.41 ..... 0982.245.372
0974.199.041 ...... 0973.484.572
0978.614.971 ...... 0979.186.532
0984.188.941 ...... 0977.806.462
0989.705.431 ...... 0985.193.852
0988.306.541 ...... 0976.170.042
0987.457.351 ...... 0974.140.422

Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 100k
0989.785.973 ....... 0972.418.203
0982.606.513 ....... 0988.644.734
0982.320.843 ....... 0982.47.57.24
0987.975.433 ....... 0975.869.174
0976.656.713 ....... 0974.882.704
0975.322.163 ....... 0976.403.724
0982.610.953 ....... 0974.840.564
0974.246.743 ....... 0988.918.154
0972.595.843 ....... 0986.372.824
0985.870.173 ....... 0973.711.304
0985.917.723 ....... 0973.010.364
0979.912.513 ....... 0977.958.964
0976.152.073 ....... 0972.386.504

Tài khoản có ngay 100k ….. Giá bán 100k
0983.316.174 ...... 0988.149.508
0972.590.064 ...... 0974.047.385
0985.629.364 ...... 0973.885.105
0976.160.414 ...... 0974.64.94.05
098.220.1164 ...... 0986.784.925
0984.175.254 ...... 0973.893.216
0975.960.284 ...... 0974.485.706
0984.917.594 ...... 0976.988.506
0976.749.325 ...... 0983.657.846
0986.479.075 ....... 0974.759.547
0973.786.615 ....... 0985.298.647
0985.109.725 ...... 0972.987.037
0989.452.635 ...... 0986.142.047

Tài khoản có ngay 100k ….. ......................Giá bán
0978.75.12.17... 100 ..... 0973.103.658.... 120
0977.982.597.... 100 ...... 0985.726.548.... 120
0984.643.907.... 100 ...... 0982.649.248.... 120
0977.410.437.... 100 ..... 0972.950.418... 120
0984.957.147.... 100 ..... 0983.704.719... 120
0985.630.147.... 100 ......0975.863.419... 120
0973.320.617.... 100 ......0984.957.239... 200
0982.951.427.... 100 ..... 0974.318.929... 200
0984.844.527.... 100 .....
0988.093.157... 100 ......098.343.16.26... 200
0972.06.16.37... 100 ......0987.926.786... 200
0987.01.94.95... 200


Tài khoản 200k.. giá ...... Tài khoản 200k... giá
0988.664.926.... 150 ....... 0962.959.362... 150
0988.661.483.... 150 ....... 0962.959.163... 150
0988.663.475.... 150 ....... 0962.163.962....150
0988.671.625.... 150 ....... 0962.057.882....150
0962.126.881.... 150 ....... 0962.046.882....150
0962.016.881.... 150 ....... 0962.959.182....150
0962.0333.81.... 150 ...... 0963.04.7892....150
09666.040.91.... 150 ...... 0969.38.79.82...150
09666.379.81.... 150 ....... 0968.416.383... 150
0969.07.06.71... 150 ....... 0962.046.883... 150
0962.057.881.... 150 ....... 0963.057.963... 150
0962.046.881.... 150 ....... 0969.07.06.83.. 200
0969.886.501.....150 ....... 0969.029.884... 150

Tài khoản 200k ...giá ..... Tài khoản 200k... giá
0962.046.995.... 150 ....... 0968.286.526... 150
0962.061.885.... 150 ....... 0962.46.47.56.. 150
0962.003.135.... 150 ....... 0968.753.626... 150
0966.587.225.... 150 ....... 0968.968.736... 150
0968.394.585.... 150 ....... 0969.349.636... 150
0962.794.195.... 150 ....... 0963.765.236... 150
0963.063.085.... 150 ....... 0966.583.596... 150
096.888.5405.... 150 ....... 0963.597.796... 200
0963.696.095.... 150 ....... 0969.299.496... 150
0969.269.385.... 150 ....... 0966.585.597... 150
0969.087.995.... 150 ....... 096.883.04.07.. 150
0969.10.83.85... 150 ....... 0968.743.998... 150
0969.565.936... 150 ....... 0966.858.728... 150
0963.75.16.19... 150

Tài khoản 200k ...giá ..... Tài khoản 200.... giá
0966.366.530.... 180 ....... 0962.016.955... 150
0962.019.155.... 150
0966.366.482.... 180 ....... 0962.05.3455... 150
0966.366.803.... 180 ....... 0962.018.955... 150
0966.3666.03.... 180 ....... 0962.012.755... 150
0966.366.503.... 180 ....... 0962.057.855... 150
0966.366.815.... 180 ....... 0962.056.155... 150
0966.366.497.... 180 ....... 0968.862.855... 150
0963.762.655.... 150 ....... 0962.015.255... 150
0962.501.655.... 150 ....... 0962.934.855... 150
0969.419.355.... 150 ....... 0962.930.855... 150
096.37.35.355... 150 ....... 096.20.24.255.. 180
0963.765.255.... 150 ....... 0969.02.05.97.. 300
0962.07.1955.... 150 ....... 0969.02.11.97.. 300

Tài khoản 200k ...giá ....... Tài khoản 200k.. ..giá
0962.025.186.... 300 ....... 0969.320.188... 300
0962.253.186.... 300 ....... 0969.302.188... 300
0969.033.186.... 350 ....... 0985.360.188... 350
0966.360.286.... 350 ....... 09688.45.288... 350
0969.027.386.... 350 ....... 0968.964.288... 350
0963.875.486.... 300 ....... 0968.850.388... 350
0962.042.486.... 300 ....... 0968.276.388... 350
0962.046.986.... 350 ...... 0968.984.388... 350
0962.034.986.... 350 ....... 0976.052.488... 350
0966.731.088.... 350 ....... 0968.279.588... 400
0969.542.588.... 400 ....... 0968.731.588... 350
0966.104.788.... 300 ....... 0968.791.588... 400
0969.341.588.... 350 ....... 0969.207.588... 350
0969.517.588.... 400 ....... 0968.40.7988... 400

Tài khoản 200k ..giá .......Tài khoản 200k... giá
0969.715.099.... 350 ....... 0962.176.089... 200
0969.462.199.... 350 ....... 0962.014.089... 200
0968.801.799.... 400 ....... 0962.022.089... 250
0969.701.799.... 400 ....... 0963.742.089... 200
0968.843.799.... 400 ....... 0968.753.089... 200
0968.282.089.... 300 ....... 0968.462.089... 200
0968.763.189.... 250 ....... 0969.487.289... 200
0962.071.489.... 200 ....... 0963.865.089... 200
0962.016.489.... 200 ....... 0963.917.089... 200
0962.001.489.... 200 ....... 0969.219.389... 300
0963.860.489.... 200 ....... 0968.284.389... 300
0963.746.489.... 200 ....... 0963.741.189... 200
0966.071.489.... 200 ....... 0963.918.589... 300
0968.957.489.... 200 ....... 0962.073.589... 300

Tài khoản 200k ..giá ......Tài khoản 200k .....giá
0968.374.389.... 300 ....... 0968.765.189... 250
096.994.3389.... 300 ....... 0963.933.289... 250
0969.076.589.... 250 ....... 0968.248.289... 300
0963.905.589.... 300 ....... 0963.854.289... 250
0962.01.85.89... 300 ....... 0969.731.689... 250
0962.027.589.... 300 ....... 0962.05.34.89.. 200
0962.032.589.... 300 ....... 0969.419.189... 250
0962.037.589.... 300 ....... 0969.325.189... 250
0962.081.689.... 300 ....... 0969.564.189... 200
0962.044.289.... 250 ....... 0962.076.139... 200
0962.03.82.89... 300 ....... 0962.172.039... 170
0962.035.289.... 250 ....... 0962.047.139... 200
0962.034.289.... 250 ....... 0962.076.139... 200
0963.055.289.... 250 ....... 0962.034.139... 200

Tài khoản 200k ..giá .......Tài khoản 200k ...giá
0962.013.239.... 200 ....... 0962.047.139... 200
0962.084.239.... 200 ....... 0962.172.039... 200
0962.034.239.... 200 ....... 0962.014.039... 200
0962.129.439.... 200 ....... 0962.069.839... 200
0962.013.439.... 200 ....... 0962.017.739... 200
0962.021.539.... 200 ....... 0962.042.739... 200
0962.018.539.... 200 ....... 0963.765.169... 200
0962.082.539.... 200 ....... 0962.056.169... 200
0962.016.539.... 200 ....... 0962.011.069... 200
0962.052.639.... 250 ....... 0968.389.069... 200
0962.007.639.... 250 ....... 0969.185.069... 200
0962.032.639.... 250 ....... 0962.019.469... 200
0962.180.739.... 200 ....... 0962.024.269... 200
0962.034.139.... 200 ....... 0962.021.269... 200

Tài khoản 200k ..giá ...... Tài khoản 200k .....giá
0968.917.269.... 250 ....... 0969.836.569... 250
0963.780.669.... 300
0962.013.469.... 200 ....... 0962.029.169... 250
0962.019.469.... 200 ....... 0963.752.569... 250
0962.001.469.... 200 ....... 0969.185.769... 200
0968.718.469.... 200 ....... 0962.051.769... 200
0962.167.469.... 200 ....... 0962.002.769... 200
0968.561.469.... 200 ....... 0962.015.769... 200
0966.34.24.69... 200 ....... 0962.952.769... 200
0962.941.469.... 200 ....... 0962.004.869... 250
0966.578.469.... 200 ....... 0966.350.869... 250
0962.064.569.... 200 ....... 0969.430.869... 200
0962.028.569.... 250 ....... 0962.071.869... 200
0962.021.569.... 250 ....... 0962.146.569... 250

Tài khoản 200k ...giá ....... Tài khoản 200... giá
0962.072.566.... 200 ....... 0962.125.166... 250
0962.203.566.... 200 ....... 0962.013.166... 250
0968.795.766.... 200 ....... 0963.254.166... 200
0962.165.766.... 200 ....... 0966.578.166... 200
0962.019.766.... 200 ....... 0968.340.166... 200
0969.904.766.... 200 ....... 0962.057.266... 200
0962.025.966.... 250 ....... 0962.053.566... 250
0962.052.966.... 250 ....... 0962.064.566... 250
0962.045.966.... 250 ....... 0968.254.566... 250
0968.470.966.... 250 ....... 0969.304.566... 250
0962.074.966.... 250 ....... 0968.741.566... 200
0968.564.966.... 250 ....... 0962.017.366... 200
0963.738.066.... 200 ....... 0966.148.366... 250
0968.395.166.... 200 ....... 0962.009.366... 250

tài khoản 100k ...giá ....... tài khoản 200k...giá
0966.792.166.... 250 ....... 0962.019.466... 200
0966.792.366.... 300 ....... 0962.034.266... 200
0966.792.188.... 300 ....... 0969.531.466... 200
0966.792.186.... 300 ....... 0962.140.466... 200
0966.792.386.... 350 ....... 0962.158.466... 200
0966.792.588.... 350 ....... 0968.275.466... 200

0966.792.198.. 250 ......... tài khoản 100k
0966.792.689.... 300 ....... 0966.798.239... 250
0966.793.186.... 350 ....... 0966.79.45.89.. 250
0966.793.188.... 350 ....... 0966.794.889... 350
0966.793.286.... 350 ....... 0966.798.186... 350
0966.793.266.... 300 ....... 0966.798.199... 300
0966.793.299.... 300 ....... 0966.793.139... 250
0966.793.239.... 300 ....... 0966.798.589... 300

tài khoản 200k ....giá ....... tài khoản 200k...giá
0968.846.012.... 200 ....... 0962.03.84.85... 200
0962.381.012.... 200 ....... 0969.28.74.28... 300
0969.751.012.... 200 ....... 0968.36.27.28... 200
0968.360.012.... 200 ....... 0969.02.73.74... 200
0963.075.012.... 200 ....... 0968.73.64.65... 200
0963.755.012.... 200 ....... 0963.74.57.58... 200
0963.761.012.... 200 ....... 0963.95.81.82... 200
0966.865.012.... 200 ....... 0969.67.83.84... 200
0962.951.012.... 200 ....... 01682.732.888... 400
0966.790.345.... 400 ....... 0163.551.7999... 500
0966.794.345.... 400 ....... 01668.205.999... 500
0982.437.234.... 300 ....... 01669.276.999... 500
01676.192.888... 500
01674.583.583... 400