bán lô sim năm sinh 1997
e thanh lý cả lô
0933.95.1997
0937.94.1997
0932.14.1997
0908.67.1997
0937.64.1997
0938.74.1997
0908.72.1997

lh:0986.96.1331