MÌNH CÒN DƯ 1 CÁI DVD 2 DIN KOVAN CHẠY TỐT CẦN BÁN GIÁ 1T8, BẠN NÀO CÓ NHU CẦU ĐT MÌNH 0913653212 TRƯƠNG