0982.13.13.13 giá 22tr.
0978910.910 (Tiền là 9, Uy tín là 10), kích hoạt ngày 9/10/2012. Giá 12tr.
0977.313.313 giá 8tr.
0987.965.965 (Đại Lộc Phúc, Đại Lộc Phúc) giá 5tr.
0986.490.490 giá 4tr.
0934.301.301 (Đại Tài Tử. Ba trong Một, Ba trong Một) giá 3,2tr.
Tất cả đều là sim trả trước chính chủ, không qua trung gian.
Lh: 0904397577