chẳng có j đặc sắc chỉ mỗi cái (0123)tay trắng làm nên thôi094 951 0123

1tr5Thank anh em ủng hộ.