0966.30.31.32
0966.31.32.33


Trả trước, nguyên kít.
Giá: 6triệu/sim

LH: 096666.6.8.10 - 0963335888