Kiếm hàng tỉ đồng nhờ săn trai.

Loại "gái vẽ" thứ ba chưa chắc có học hơn nhưng cách xây dựng thương hiệu để “vẽ” những con mồi "khủng", thu hoạch động trời, thì rõ là hơn hẳn. Đây chính là "gái vẽ" siêu hạng..."Gái vẽ" và "thu hoạch" 4 tỷ đồng sau 3 cuộc săn trai