[left][color=#FCFCFF][color=#000000][color=#FF0000][size=5][b]3.[/b][/size][/color][/color][b][size=4][color=#FF0000][size=5][url=http://giarenhat24h.com/][color=#176093]DCOM 3G Viettel MF190S[/color][/url] 7.2Mbps giá chỉ có 479k[/size][/color][/size][/b][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#FF0000][size=4](Bảo hành 12 tháng tại các cửa hàng Viettel trên toàn quốc, [color=#0000FF][b]MIỄN PHÍ[/b][b]giao hàng[/b][/color] )[/size][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#FF0000][b]Mô tả nhanh:[/b][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#000080]Tốc độ download tối đa 7.2 Mbps, upload tối đa 5.76Mbps. Hàng chính hãng do Viettel phân phối. Chỉ sử dụng [url=http://giarenhat24h.com/][color=#176093]sim Viettel[/color][/url] . Bảo hành 12 tháng tại các cửa hàng giao dịch của viettel trên toàn quốc.[/color][/color][/color]

[color=#FCFCFF][color=#000000][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#0000FF]giá thị trường[/color] :7 [color=#0000FF]50,000đ[/color][/color][/size][/color][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#141414][color=#FF0000][b]giá[/b][/color][/color][color=#141414][color=#FF0000][b][color=#333333][color=#FF0000][img]http://tamnhin.com.vn/includes/images/km1.gif[/img][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#141414][color=#FF0000]chỉ[/color][/color][/color][/size][/color][/color][/color][/color][/b][/color][/color] : [b][size=5]479,000đ [color=#0000FF][size=4]khi mua 01 chiếc[/size][/color][/size][/b][/color][/size][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000000][color=#000080][color=#0000FF][b][size=5][color=#FF0000][size=5]giá[/size][/color][color=#FF0000][size=5][img]http://tamnhin.com.vn/includes/images/km1.gif[/img][/size][/color][color=#FF0000][size=5]chỉ còn 469,000đ[/size][/color] khi quý khách đặt mua hàng online tại website: [color=#FF0000][url=http://giarenhat24h.com/][color=#176093][color=#034B8A][color=#FF0000][size=5]giarenhat24h.com[/size][/color][/color][/color][/url][/color] của chúng tôi hoặc mua với số lượng [color=#FF0000][size=5]02 chiếc trở lên[/size][/color][/size][/b][/color][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000000][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#0000FF]giá đại lý[/color] : [b][size=5][size=4]CALL[/size] 0989.642.928[/size][/b][/color][/size][/color][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000080][url=http://giarenhat24h.com/ct/chi-tiet/68/usb-3g-viettel-mf190s.html][color=#176093][color=#605D57][img]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/02/25/1100983/201302232319_usb_3g_mf190s.jpg[/img][/color][/color][/url][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#000080][b]Thông số kỹ thuật[/b][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#000080]Tham khảo tại đây:[/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#FF0000][size=4][color=#00FF00]~~>[/color][b][i][url=http://giarenhat24h.com/ct/chi-tiet/68/usb-3g-viettel-mf190s.html][color=#176093][color=#034B8A][color=#FF0000]Dcom 3G Viettel MF190S 7.2Mbps[/color][/color][/color][/url][/i][/b][color=#00FF00]<~~[/color][/size][/color][/color][/color]

[color=#FCFCFF][color=#000000][color=#FF0000][size=5][b]4.[/b][/size][/color][/color][b][size=4][color=#FF0000][size=5][url=http://giarenhat24h.com/][color=#176093]DCOM 3G Viettel E173Eu-1[/color][/url] 7.2Mbps giá chỉ có 479k[/size][/color][/size][/b][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#FF0000][size=4](Bảo hành 12 tháng tại các cửa hàng Viettel trên toàn quốc, [color=#0000FF][b]MIỄN PHÍ[/b][b]giao hàng tận nơi[/b][/color] )[/size][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#FF0000][b]Mô tả nhanh:[/b][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#000080]Tốc độ download tối đa 7.2 Mbps, upload tối đa 5.76Mbps. Hàng chính hãng do Viettel phân phối. Chỉ sử dụng [url=http://giarenhat24h.com/][color=#176093]sim 3G Viettel[/color][/url] . Bảo hành 12 tháng trên toàn quốc.[/color][/color][/color]

[color=#FCFCFF][color=#000000][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#0000FF]giá thị trường[/color] :7 [color=#0000FF]50,000đ[/color][/color][/size][/color][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#141414][color=#FF0000][b]giá[/b][/color][/color][color=#141414][color=#FF0000][b][color=#333333][color=#FF0000][img]http://tamnhin.com.vn/includes/images/km1.gif[/img][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#141414][color=#FF0000]chỉ[/color][/color][/color][/size][/color][/color][/color][/color][/b][/color][/color] : [b][size=5]479,000đ [color=#0000FF][size=4]khi mua 01 chiếc[/size][/color][/size][/b][/color][/size][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000000][color=#000080][color=#0000FF][b][size=5][color=#FF0000][size=5]giá[/size][/color][color=#FF0000][size=5][img]http://tamnhin.com.vn/includes/images/km1.gif[/img][/size][/color][color=#FF0000][size=5]chỉ còn 469,000đ[/size][/color] khi quý khách đặt mua hàng online tại website: [color=#FF0000][url=http://giarenhat24h.com/][color=#176093][color=#034B8A][color=#FF0000][size=5]giarenhat24h.com[/size][/color][/color][/color][/url][/color] của chúng tôi hoặc mua với số lượng [color=#FF0000][size=5]02 chiếc trở lên[/size][/color][/size][/b][/color][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000000][color=#000080][color=#141414][size=4][color=#FF0000][color=#0000FF]giá đại lý[/color] : [b][size=5][size=4]CALL[/size] 0989.642.928[/size][/b][/color][/size][/color][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#000080][url=http://giarenhat24h.com/ct/chi-tiet/72/dcom-3g-viettel-dcom-viettel-viettel-dcom-3g-usb-3g-viettel-e173eu-1-7-2mbps.html][color=#176093][color=#605D57][img]http://giarenhat24h.com/files/sanpham/72/1.jpg[/img][/color][/color][/url][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#000080][b]Thông số kỹ thuật[/b][/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#000080]Tham khảo tại đây:[/color][/color][/color]
[color=#FCFCFF][color=#4D4D4D][color=#FF0000][size=4][color=#00FF00]~~>[/color][b][i][url=http://giarenhat24h.com/ct/chi-tiet/72/dcom-3g-viettel-dcom-viettel-viettel-dcom-3g-usb-3g-viettel-e173eu-1-7-2mbps.html][color=#176093][color=#034B8A][color=#FF0000]Dcom 3G Viettel E173Eu-1 7.2Mbps[/color][/color][/color][/url][/i][/b][color=#00FF00]<~~[/color][/size][/color][/color][/color][/left]