Như Trên Mình Thanh Lý Lô SIm Này Với Giá Là 6Tr5
AE ai Kết thì Kall 0968.112.115
Giao Dịch Là CHuyển Phách Nhanh
Giao Sim Rồi Chuyển Tiền

096.68.69.368 - 800K
0963.622.722 - 1T8
0968.00.90.90 - 1T5
0963.033.133 - 1T7
0966.550.558 - 1t7
0963.355.655 - 2T
0963.220.221 - 1T8
0963.455.855 – 2Tr2