0967.556999 và 0967.557999 ra đi giá 14 triệu no fix.anh em nào kết call mình nhé