Tên tôi là : Nguyễn Thị Hà. sn 86..
Tôi đẫ tốt nghiệp trường Trung Cấp Du Dịch . và đẫ có 2 năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch.
Hiện nay tôi đang muốn tìm việc làm lên ai có nhu cầu tuyển hướng dẫn viên thì xin vui lòng liên hê với tôi theo số điện thoại 0932299529.
Tôi xin chân thành cảm ơn !