ống thép phi 219 7ly 8ly 12ly 18ly 168, 18ly giá tôt (BD 457)
[B]ỐNG THÉP ĐÚC PHÁP, ĐỨC, HÀ LAN, Bỉ , ANH ..., PHI 21 - 406 x (2.5~30) x (6.000mm-12.000mm). TIÊU CHUẨN: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T… Ống thép dùng cho dẫn dầu dẫn khí, đường hơi, cơ khí công nghiệp, …*[/B]
[TABLE]
[TR]
[TD] [B]Thứ tự[/B]
[/TD]
[TD] [B]Tên sản phẩm[/B]
[/TD]
[TD] [B]Độ dài*
(m)[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]Trọng lượng*
(Kg)[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="width: 631, colspan: 4"] [B]Thép ống (Công nghiệp) Steel Pipes - ASTM A53[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]1[/B]
[/TD]
[TD] [B]D 141.3 x 3.96m[/B]
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]80,47[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]2[/B]
[/TD]
[TD] [B]D 141.3 x 4.78[/B]
[/TD]
[TD] 6
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]96,55[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]3[/B]
[/TD]
[TD] [B]D168 x 3.96[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]96,11[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]4[/B]
[/TD]
[TD] [B]D168 x 4.78[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]115,44[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]5[/B]
[/TD]
[TD] [B]D219 x 3.96[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]126,06[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD] [B]D219 x 4.78[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]151,58[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]7[/B]
[/TD]
[TD] [B]D219 x 5.16[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]163,34[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]8[/B]
[/TD]
[TD] [B]D219 x 6.35[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]199,89[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]9[/B]
[/TD]
[TD] [B]D325 x 6.35[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]299,38[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]10[/B]
[/TD]
[TD] [B]D355 x 6.35[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]327,57[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]11[/B]
[/TD]
[TD] [B]D273 x 6.35[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]250,53[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]12[/B]
[/TD]
[TD] [B]D273 x 5.96[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]235,49[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]13[/B]
[/TD]
[TD] [B]D355 x 7.14[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]367,5[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]14[/B]
[/TD]
[TD] [B]D355 x 8[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]410,74[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]15[/B]
[/TD]
[TD] [B]D406 x 8[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]471,1[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]16[/B]
[/TD]
[TD] [B]D 530 x 8[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]617,88[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]17[/B]
[/TD]
[TD] [B]D609.6 x9[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]799,78[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]18[/B]
[/TD]
[TD] [B]D159 x 6.5[/B]
[/TD]
[TD] [B]2[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]293,33[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]19[/B]
[/TD]
[TD] [B]D168 x 7.1[/B]
[/TD]
[TD] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]338,05[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]20[/B]
[/TD]
[TD] [B]D127 x 6.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]107,4[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]21[/B]
[/TD]
[TD] [B]D114 x 6.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]95,88[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]22[/B]
[/TD]
[TD] [B]D219 x 8.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]499,5[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]23[/B]
[/TD]
[TD] [B]D219 x 12.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]12[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]735,06[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]24[/B]
[/TD]
[TD] [B]D273 x 8.0[/B]
[/TD]
[TD]*[/TD]
[TD="width: 134"] [B]616,89[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]25[/B]
[/TD]
[TD] [B]D323 x 10.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]11,8[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]910,79[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]26[/B]
[/TD]
[TD] [B]D508 x 8.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]591,84[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]27[/B]
[/TD]
[TD] [B]D508 x 10.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]736,84[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]28[/B]
[/TD]
[TD] [B]D610 x 8.0 hàn xoắn[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]712,57[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]29[/B]
[/TD]
[TD] [B]D508 x 10.0[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]736,84[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]30[/B]
[/TD]
[TD] [B]D610 x 8.0 hàn xoắn[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]712,57[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]31[/B]
[/TD]
[TD] [B]D610 x 10.0 hàn xoắn[/B]
[/TD]
[TD] [B]6[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]887,76[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]32[/B]
[/TD]
[TD] [B]D712 x 8.0 hàn xoắn[/B]
[/TD]
[TD] [B]5,8[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]805,53[/B]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD] [B]33[/B]
[/TD]
[TD] [B]D812 x 8.0 hàn xoắn[/B]
[/TD]
[TD] [B]5,8[/B]
[/TD]
[TD="width: 134"] [B]919,95[/B]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Thép ống đúc loại lớn theo tiêu chuẩn ASTM A53/ A 106 / API 5L thép ống đường kính, phi OD (mm) 34.0 42.0 48.0 51.0 60.3 73.0 76.0 89.0 102.0 108.0 114.3 140.0 159.0 168.0 178.0 194.0 203.0 219.0 273.0 325.0 377.0 406.4 508.0 610.0
1.******** Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
2.******** Xuất xứ: China-Japan-Korea-Nga
Tiêu chuẩn: ASTM A106-Grade B, ASTM A53-Grade B, API-5L, GOST, JIS, DIN, GB/T…
[B]*[/B]
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr : phúc ; 0915 83 29 79
[B]Mail:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Aphuc.truongthinhphat%40gmail.com"][B]phuc.truongthinhphat@gmail.com[/B][/URL]
[B]Web:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Ftruongthinhphatsteel.com%2F"]http://truongthinhphatsteel.com/[/URL]
[B]Cty Thép Tr[/B][B]ườ[/B][B]ng Th[/B][B]ị[/B][B]nh Phát[/B]
[B]KDC Thu[/B][B]ậ[/B][B]n giao- Thu[/B][B]ậ[/B][B]n An –BD[/B]
[B]Mr :* phúc 0915832979[/B]
[B]Fax:**** 06503 719 123[/B]


[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]