[IMG]http://rongbay10.vcmedia.vn/thumb_max/up_new/2013/04/09/572297/201304082458_201105084923_computer_traini.jpg[/IMG]
[B]Chuyên Dạy kèm Vi tính tại nhà học viên, đi làm, Thi* A,B[/B]
Thầy Bình Chuyên dạy kỹ năng Vi tính VP Word,Excel,Access ,Powpoint Nâng cao cho người Sắp Đi Làm .Đặc biệt dạy Excel NC cho các bạn Kế toán,Luyện thi CC A,B Vi tính Cấp tốc 1 tuần ĐB Đậu. có lớp sử dụng vi tính cho người lớn tuổi mới bắt đầu làm quen Vi tính.Thời gian linh động có lớp T7_CN LH: Thầy Bình* 386/19 Hòa Hảo P5,Q10, DTDD : 01268.938.725* ,Email: [B]dayvitinhcaptoc@yahoo.com[/B]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]