[B]Học lớp nghiệp vụ Đấu thầu tại TP Hồ Chí Minh ngày 12/4/2013[/B]

Công ty Giá Xây Dựng khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu Thầu kính mời các tổ chức, cá nhân, các bạn sinh viên, các đồng nghiệp đăng ký tham dự.
Những nội dung mới của*[B]Luật Đấu thầu (số 61/2005/QH11) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng (số 38/2009/QH12)[/B], những điểm mới trong*[B]Nghị định 85/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây Dựng ban hành ngày 16/10/2009[/B].
- Lựa chọn nhà thầu, Hợp đồng, Quyền và nghĩa vụ của các bên trong đấu thầu, quản lý hoạt động đấu thầu.
- Kế hoạch đấu thầu. Sơ tuyển nhà thầu. Đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, chỉ định thầu, các hình thức lựa chọn nhà thầu. Phân cấp trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu.
Bạn cần chứng chỉ để làm việc, hoàn thiện kiến thức về Đấu thầu hãy ghi danh tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu của Công ty Cổ Phần Giá Xây Dựng*[B]do admin Diễn đàn[/B][B]*[/B][B][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fgiaxaydung.vn%2Fdiendan%2Fwww.giaxaydung.vn"]www.giaxaydung.vn[/URL][/B][B]*[/B][B]nguyentheanh thiết kế, mời giảng viên và tham gia tổ chức lớp[/B].
Không chỉ là chứng chỉ, bạn sẽ thấy khóa học có nội dung thật tuyệt, kiến thức thu được rất hữu ích có*tác động trực tiếp đến công việc, thu nhập, uy tín với sếp và đối tác.
[B]Các chuyên đề:[/B]
[B]Chuyên đề 1:[/B][B]*[/B]Tổng quan về đấu thầu
[B]Chuyên đề 2[/B]:*Các hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu*
[B]Chuyên đề 3[/B]:*Hợp đồng
[B]Chuyên đề 4:[/B]*Kế hoạch đấu thầu*
[B]Chuyên đề 5:[/B]*Sơ tuyển nhà thầu*
[B]Chuyên đề 6[/B][B]:[/B]*Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu dịch vụ tư vấn
[B]Chuyên đề 6.1[/B]:*Quy trình đấu thầu đối với nhà thầu là tổ chức*
[B]Chuyên đề 6.2:[/B]*Quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn cá nhân
[B]Chuyên đề 7:[/B]*Quy trình đấu thầu rộng rãi và hạn chế đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp.
[B]Chuyên đề 8[/B][B]:[/B]*Các hình thức lựa chọn nhà thầu khác
[B]Chuyên đề 9:[/B]*Các vấn đề khác liên quan
[B]Giảng viên[/B]: Cục quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch đầu tư cùng các*chuyên gia*của Viện Kinh tế xây dựng - BXD, .
[B]Kinh phí[/B]: 800.000 đ/học viên/1 khóa học (bao gồm học phí, tài liệu, điểm tâm giữa giờ và chi phí cơ hội cho các mối quan hệ A-B-tư vấn).
[B]Chứng chỉ[/B]: Học viên hoàn thành chương trình và kiểm tra đạt yêu cầu được cấp Chứng chỉ theo quy định tại điều 5*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fdulieu.giaxaydung.vn%2F122092011458_2008_ND-CP.zip"]Nghị định số 85/2009/NĐ-CP[/URL]*và Quyết định số*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fdulieu.giaxaydung.vn%2F678_2008_QD_BKH.rar"]678/2008/QĐ/BKH ngày 02/06/2008 của Bộ KHĐT. Thông tư 10 của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư.[/URL]
[B]Thời gian và thủ tục nhập học[/B]:
Học 10 buổi tối – Bắt đầu từ*[B]12/4/2013[/B]*[B]( Học trong 5 buổi tối liên tiếp) Từ 18h tới 21h[/B]
Học viên làm thủ tục nhập học nộp 02 ảnh 3x4 và cung cấp các thông tin để ghi vào giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa học.
[B]Liên hệ trước khi đến tham dự.[/B]
[B]VĂN LONG:[/B] [B]097 467 9071[/B][B]*[/B]
[B]Tel/Fax:[/B] [B]083 831 4268[/B][B]** Email:[/B] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=mailto%3Adaotaohcm%40giaxaydung.com"]daotaohcm@giaxaydung.com[/URL].*
[B]Kích vào đây để[/B]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fgxd.vn%2Fdang_ky_hoc.gxd"][B]Đăng kí trực tiếp trên website[/B][/URL]
[I]Chúng tôi còn tổ chức mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ:[/I]
[B]Lớp Quản lý dự án[/B]: 1.300.000/ học viên (12 buổi)
[B]Lớp Giám đốc Quản lý dự án[/B]: 1.500.000/học viên *(12 buổi)
[B]Lớp chỉ huy trưởng công trình[/B]: 1.000.000/ học viên (8 buổi)
[B]Lớp Giám sát thi công ( gồm 4 Lĩnh vực)[/B]: 1.700.000/ học viên (16 buổi)
[B]Lớp đo bóc khối lượng và lập dự toán công trình[/B]: 1.400.000/ học viên (10 buổi)
[B]Lớp đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng chuyên sâu:[/B] 1.400.000/ học viên (10 buổi)
[B]Lớp Nghiệp vụ kỹ sư định giá[/B]: 1.500.000/ học viên (13 buổi)
Ngoài ra, [B]Công* ty GXD còn nhận tư vấn làm nhanh, thiếu năm tất cả các chứng chỉ hành nghề Giám sát, Thiết kế, Định giá, Khảo sát do Sở xây dựng Tp HCM và các tỉnh khác cấp[/B]…

Xin cảm ơn bạn bè xa gần đã quan tâm và ủng hộ, hi vọng sẽ được gặp tất cả các bạn trong các khóa học tiếp theo của công ty chúng tôi.

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]