[TR]
[TD="class: td_69"] [h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid161%2FMANG-XONG-GANG%2F"]MĂNG XÔNG GANG[/URL][/h] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid161%2FMANG-XONG-GANG%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/products/tb_161.jpg[/IMG][/URL]
Giá :*Liên hệ
MĂNG XÔNG GANG
Tên sản phẩm: Măng xông gang
Chất liệu: Gang xám& gang dẻo
Áp lực làm việc: 16-40kg /cm2
Dùng cho: Cấp thóat nước & xử lý môi trường
Kích cỡ: 3'' - 16'' ( DN80 - DN 400)
Xuất xứ: China - Việt nam
[IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/muahang.gif[/IMG]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid161%2FMANG-XONG-GANG%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/chitiet.gif[/IMG][/URL][/TD]
[TD="class: td_69"] [h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid132%2FKhop-chong-rung-Inox-lap-ren%2F"]Khớp chống rung Inox, lắp ren[/URL][/h] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid132%2FKhop-chong-rung-Inox-lap-ren%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/products/tb_132.jpg[/IMG][/URL]
Giá :*Liên hệ
Khớp chống rung Inox, lắp ren
Thông số kỹ thuật:

[LIST][*]Thân: Thép không gỉ [*]Đầu nối bích xoay: Thép [*]Kiểu kết nối ; Bích [*]Kích cỡ: Từ DN 10 đến DN 65 [*]Môi trường sử dụng:, Gas, Nước, khí , hơi,, [*]Áp lực làm việc max [/LIST]

[IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/muahang.gif[/IMG]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid132%2FKhop-chong-rung-Inox-lap-ren%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/chitiet.gif[/IMG][/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: td_69"] [h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid131%2FKhop-chong-rung-cao-su-bat-ren--bat-bich%2F"]Khớp chống rung cao su bắt ren & bắt bích[/URL][/h] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid131%2FKhop-chong-rung-cao-su-bat-ren--bat-bich%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/products/tb_131.jpg[/IMG][/URL]
Giá :*Liên hệ
Khớp chống rung cao su bắt ren & bắt bích:
Khớp chống rung cao su bắt ren & bắt bích*được sản xuất theo tiêu chuẩn BS – JIS

[LIST][*]-Áp lực làm việc bình thường: 16kg/cm2 [*]Nhiệt độ làm việc thấp nhất -200 C [*]Nhiệt độ làm việc cao nhất 1000 C [/LIST]


[IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/muahang.gif[/IMG]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid131%2FKhop-chong-rung-cao-su-bat-ren--bat-bich%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/chitiet.gif[/IMG][/URL][/TD]
[TD="class: td_69"] [h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid126%2FKhop-noi-chong-rung-cao-su-bich-inox%2F"]Khớp nối chống rung cao su bích inox[/URL][/h] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid126%2FKhop-noi-chong-rung-cao-su-bich-inox%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/products/tb_126.jpg[/IMG][/URL]
Giá :*Liên hệ
Khớp nối chống rung cao su bích inox

[LIST][*]Hấp thụ căng thẳng tạo ra bởi sự giãn nở và co của đường ống và các rung động tạo ra bởi các thiết bị. [*]Phân lập dao động từ dòng chảy chất lỏng và tính linh hoạt gia tăng trong các lỗi cho phép cho các kết nối đường ống. [/LIST]


[IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/muahang.gif[/IMG]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid126%2FKhop-noi-chong-rung-cao-su-bich-inox%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/chitiet.gif[/IMG][/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: td_69"] [h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid125%2FKhop-noi-chong-rung-bang-inox%2F"]Khớp nối chống rung bằng inox[/URL][/h] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid125%2FKhop-noi-chong-rung-bang-inox%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/products/tb_125.jpg[/IMG][/URL]
Giá :*Liên hệ
Khớp nối chống rung bằng inox

[LIST][*]*Hấp thụ căng thẳng tạo ra bởi sự giãn nở và co của đường ống và các rung động tạo ra bởi các thiết bị. [*]Phân lập dao động từ dòng chảy chất lỏng và tính linh hoạt gia tăng trong các lỗi cho phép cho các kết nối đường ống. [/LIST]

[IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/muahang.gif[/IMG]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid125%2FKhop-noi-chong-rung-bang-inox%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/chitiet.gif[/IMG][/URL][/TD]
[TD="class: td_69"] [h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid108%2FKhop-noi-mem-cao-su%2F"]Khớp nối mềm cao su[/URL][/h] Giá :*Liên hệ
[B]Khớp nối mềm cao su[/B]
[B][B]Tên sản phẩm:*[/B]Khớp nối mềm cao su[/B][B]Chất liệu:[/B]*Thép, cao su[B]Áp xuất làm việc:[/B]*16 bar[B]Nhiệt độ:[/B]*80 độ c[B]Kích cỡ:[/B]*1/2 inch - 12 inch[B]Dùng cho:[/B]*Môi trường nước, khí, ...[B]Xuất xứ:[/B]*Taiwan
[IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/muahang.gif[/IMG]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid108%2FKhop-noi-mem-cao-su%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/chitiet.gif[/IMG][/URL][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="colspan: 2"] [/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: td_69"] [h=3][URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid56%2FKhop-chong-rung-cao-su%2F"]Khớp chống rung cao su[/URL][/h] [URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid56%2FKhop-chong-rung-cao-su%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/products/tb_56.jpg[/IMG][/URL]
Giá :*Liên hệ
Khớp chống rung cao su bắt ren*&*bắt bích*được sản xuất*
theo tiêu chuẩn BS – JIS.
Áp lực làm việc: 16kg/cm2.
Nhiệt độ làm việc thấp nhất -200 C.

[IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/muahang.gif[/IMG]*[URL="http://redirect.viglink.com?key=11fe087258b6fc0532a5ccfc924805c0&u=http%3A%2F%2Frongbay.com%2Fexternal_link.html%3Furl%3Dhttp%3A%2F%2Fphukiennganhnuoc.com%2Fvi%2Fspct%2Fid56%2FKhop-chong-rung-cao-su%2F"][IMG]http://phukiennganhnuoc.com/userfiles/templates/chitiet.gif[/IMG][/URL][/TD]
[/TR]

[IMG]http://pixel.quantserve.com/pixel/p-89EKCgBk8MZdE.gif[/IMG]