Nhờ MOD cho 2 em ngày.Anh em ai có tam hoa 7 091,không dính 4.ai có báo cho em nha.0913883884