Trả trước,đk sang tên toàn quốc 5p...Giá chuẩn miễn mặc cả