0976.938.234=>500k ( nguyên kít )
sim học sinh đầu 096.097 giá 80
liên hệ : 01654.365.666