Cần nhập sim viettel 10 số đuôi 1991 và 1234 ai co lh 01683486767

Cần nhập sim viettel 10 số đuôi 1991 và 1234 ai có lh 01683486767