Hotline : 0968.848.448 và
Địa chỉ 254 minh khai hoàng mai.hà nội
Hình thức giao dịch vui lòng call va sms
Tình trạng : sim nguyên kít
0968.83.1102 = 2t5
0968.83.1331 = 700
0968.83.1441 = 600
0968.83.1080 = 600
0968.83.1001 = 600
0968.83.1000 = 800
0968.83.0990 = 700
0968.84.5078 = 600
0968.84.5005 = 600
0968.84.5000 = 800
0968.84.5995 = 700
0968.84.5885 = 700
0968.75.6446 = 600
0968.75.6226 = 600
0968.82.5005 = 600
0968.82.4994 = 700
0968.82.5115 = 600
0968.82.5078 = 600
0968.82.4884 = 700
0968.81.1331 = 600
0968.75.6116 = 600
0968.75.6006 = 600
0968.75.6000 = 800
0968.83.1881 = 800
0968.84.8448 = 2tr
Mua liên hê : 0968.848.448
Call sẽ có giá tốt! thank!