LIST SIM VIETTEL, MOBI GIÁ ĐẢM BẢO RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Liên hệ: 0979 88 0246 (nếu offline thì gọi tạm 01646 85 2006)

LÔ SIM MỚI VỀ
0967.993.441==250K
0967.992.330==250K
0967.991.391==250K
0967.947.977==350K Gạch
0967.9339.29==350K
0967.889.355==250K
0967.883.155==250K
0967.88.0369==650K
0967.844.700==250K
0967.828.328==350K
0967.808.577==250K
0967.755.433==250K
0967.707.107==350K
0967.688.739==450K
0967.686.088==250K
0967.68.68.75==450K
0967.676.576==450K
0967.667.900==250K
0967.663.369==450K
0967.655.575==450K
0967.646.313==450K
0967.646.144==250K
0967.622.477==250K
0967.611.883==250K
0967.559.070==250K
0967.556.011==250K
0967.544.611==250K
0967.511.880==250K
0967.511.252==250K
0967.486.744==250K
0967.472.452==350K
0967.466.442==250K
0967.433.599==450K
0967.414.655==250K
0967.366.181==250K
0967.330.622==250K
0967.300.331==250K
0967.297.597==450K
0967.272.010==450K
0967.243.246==450K
0967.234.424==450K
0967.228.628==450K
0967.210.610==450K
0967.200.377==250K
0967.150.180==450K
0967.133.226==250K
0967.122.544==250K
0967.115.377==250K
0967.114.234==450K
0967.1111.48==990K
0967.111.454==550K
0967.099.883==250K
0967.08.1098==250K
0967.077706==250K
0967.06.09.92==1000K
0967.06.07.76==450K
0967.050.700==250K
0967.050.242==450K
0967.004.755==250K
0967.003.998==250K
096.7878.550==450K
096.7878.337==450K
0967.776.118==450K
096.7772.368==750K
096.777.2022==450K
09.6789.9778==650K
09.6789.8366==650K
09.6789.7399==650K
09.6666.00.61=700K
0966669.711=750K
0966669.712=490K
0966669.714=490K
0966669.715=490K
0966669.716=490K
0966669.717=750K
0966669.718=490K
0966669.720=490K
0969.333.949==550K
0968.262.212==650K
0967.554.789==990K
0967.223.445==950K
0967.21.7868==950K
0967.07.03.09==450K
0967.922.622==650K
096.79.33033==650K
0967.855.455==650K
096.6789.3332==750K
09.6789.1887==650K
096.6789.936=750K
0967.782.728==500K
0967.030.969==550K
0967.910.610==500K
09.6789.4556==650K
096.757.5679==650K
0967.388.139==450K
0967.57.7939==750K
0967.032.033==450K
0967.309.809==450K
0967.518.158==450K
0972.514.268==350K
0979.227.168==650K
0972.494.368==650K
0977.39.8786==650K
0973.695.386==550K
097.393.1068==300K
0972.686.049==250K
0977.383.589==250K
0974.175.186==350K
0964.183.138=550K
0964.904.940=500K
0966.38.7939=790K

LÔ SIM TAM HOA
0963.494.000=450K
0963.50.4000=390K
0963.88.7000=550K
0963.74.6000=390K
0967.555.770==550K
0963.555.066==550K
0967.333.770==550K
0968.222.800=550K
0967.222.661==550K
0962.444.969==550K
0967.888.065==500K
0967.888.204==500K
0968.666.446==590K
0963.000.221=450K
0966.777.569==500K
0967.999.100==750K
096.7757776==750K
09.6607.6667==667K

LÔ SIM VIP
0977.2222.06=990K
0973.7777.41=990K
0967.1111.86=2,9tr
096.7777.104==750K
096.7777.461==700K
096.7777.819==750K
0967.0000.53==650K
0962.0000.65=750K
0964.6666.50==990K
0969.2222.03==650K
0966.490.666 = 1,9tr
0963.88.44.00 = 1,5tr
0963.111.333=25tr
0974.000.444 = 18tr
0963.62.62.62 = 36tr
0962.80.80.80 = 35tr
0969.400.400 = 15tr
0962.66.9999==160tr
0962.666.111==15tr
0969.222.111==15tr
0969.555.222==15tr
0965.62.62.62=28tr
0966.718888=45tr
0972.989999=65tr
0936.14.9999=45tr
0977.05.7777=33tr
0967.555.666=33tr
0985.077777=61tr

LÔ SIM MOBI
0933.01.7799=3,9tr
09.3333.05.91=550K
09.3333.05.93=550K
09.3333.08.94=550K
09.3333.04.95=550K
09.3333.05.94=550K
09.3333.01.84=500K
09.3333.01.85=500K
0904.680.687=550K
0937.434.010=280K
0937.484.030=280K
0937.959.030=280K
0933.272.040=280K
0937.585.242=280K
0936.004.511=250K
0936.037.922=100K
0936.153.024=150K
0936.046.863=100K
0936.101.894=58K
0936.038.967=58K
0936.117.326=58K
0936.478.779=550K
0936.371.173=650K
0904.602.444=550K
0932.355.444=550K
0936.484.959=550K
0936.239.688=750K
0934.557.168=550K
0904.706.705=550K
0902.10.11.39=550K
0904.85.11.22=650K
0936.804.808=550K

LÔ SIM LẶP - GÁNH - ĐẢO
0987.93.51.51=399K
0987.96.71.71=550K
0982.206.406==650K
0963.877.177 = 550K
0966.577.277 = 650K
0963.422.766=250K
0963.455.977=250K
0963.54.9009=290K
0963.87.84.89=390K
0962.322.788=290K
0982.41.40.42=390K
0962.601.606=550K
0962.409.499=550K
0963.544.966=290K
0963.598.498=390K
0975.267.767==550K
0969.93.94.99==590K
0966.441.661==550K
0966.54.51.54==550K
0966.3223.39==550K
0966.499.400==550K

LÔ SIM PHONG THỦY
0966.39.96.39==550K
0962.486.286==550K
0963.486.186=550K
0969.308.368==650K
0966.333.469==650K
0962.9777.68==480K
0962.333.186==650K
0968.479.268==650K
0968.83.84.89==480K
0969.01.6768==450K
0962.789.786==550K
0963.52.8778=390K
0963.409.489=390K
0963.426.486=390K
0962.94.1186=250K
0963.70.8186=250K
0963.42.68.78=250K
0962.044486=250K
0962.022.788=390K
0936.06.0278=190K
0972.91.84.86=450K
0963.42.84.86=450K
0962.978.578=390K
0962.410.168=390K
0963.370.179=290K
0969.40.30.79=290K
0966.566.079=290K
0969.122.079=290K
0966.217.179=290K
0969.60.4479 =290K
01668.42.8686==450K

LÔ SIM SỐ TiẾN
0963.587.123=350K
0966.479.345==450K
0973.261.345==450K
0983.345.845==450K
0983.345.745==450K
0963.468.024=290K
0963.477.369=290K

LÔ SIM NHỊ GÁNH
0966 535 505==650K
0962 404 818==480K
0963.494.898=550K
0963.828.757=380K
0962.848.676=380K
0962.323.505=380K

LÔ SIM NĂM SINH
0936.05.04.90=650K
0963.591.891=490k
0963.391.691==490K
0963.493.193=490K
0963.494.694=490
0985.194.694=490
0982.777.094=550
0963.94.00.94=550K
0962.660.994=250K
0936.04.03.94=650K
0936.04.07.94=650K
0963.495.895=490K

LÔ SIM 11 SỐ VINA
012.39.18.7979==390K
01239.71.2222==550K
01237.00.88.00 = 250K
01245.765.765 = 250K