thanh lý hai con điện thoại cổ.


samsung E 1050 giá 150k
nokia 3510i giá 150k

máy nguyên bản chưa xửa chữa j dùng ngon lành nghe gọi ầm ầm.
giá đã chuẩn anh em kết thì qua làm việc thôi.

địa chỉ: 109 lĩnh nam
điện thoại : 090.895.6666 ( không sms )