Không có khả năng hoạt động trở lại của Nhóm mua!?

10h30 ngày 20/12, website Nhóm mua tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng lại tiếp tục ngừng hoạt động.... Điều này khiến khách hàng hoang mang lo ngại về khả năng hoạt động trở lại của Nhóm mua.Website Nhóm mua "âm thầm" ngừng hoạt động

Có thể tìm hiểu thêm.