Đang cần 1 sim mobi 0909 or 0908 đẹp đẹp thôi đừng đẹp quá ngta đu không nổi! ACE ai có show giúp em nhé [-O