012.26.96.96.96


Sim mới nguyên kíp chưa kích 100%
Giá 7T9
Ai mua xin liên hệ: 01668.59.59.59