0969.68.6688
Cam kết 500k/tháng 18 tháng đã dùng 5 tháng)
Giá chuyển nhượng cho hôm nay là 18T (Bao sang tên và chuyển thông báo cước toàn quốc)
GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM LÀ THỢ, LÀ ĐÃ FIX, LÀ ĐẢ RA LỘC, LÀ ĐÃ ...
KHÔNG TIẾP NHẬN NGÃ GIÁ!
Topic chỉ có giá trị trong 24H