có duy nhât e hàng mún bắn đi đó là 0988869991

giá ra đi là 4tr .. có fix cho ae nào nhiệt tình

kết thi call or sms 0966669664