tình hình là đang cần sim đuôi 1122 sim 10 sô ai có pm qua 0907100000 thanks