Các bác đưa ra giá hợp lý em sút liền. Vui lòng sms hộ em nhé vì sim không dùng đến nên không mang máy theo