bán số : 0968.82.4884
0968.83.1881
0968.83.1000
0968.84.5995
ai mua liên hệ : 0968.84.4884 thank!