Thanh Lý Lấy May Mùng 1

Giá Đã Chuẩn Anh Em Miễn Mặc Cả

Anh em kết alo Chữ Ký


:bz

0964.23.23.23
22tr

0964.25.25.25
22tr

0964.368.368
30tr

09.64.62.62.62
22tr

0965.01.01.01
25tr

:bz

Ngoài ra còn rất nhiều taxi AB.AB.AB

Anh em có nhu cầu call nhé
!