*


*

*


*


cần thanh* lý gấp dồ khách sạn văn phòng,giá giẻ,tập thể cá nhân nào có nhu cầu mua, xin liên hệ anh (Sinh) ĐC: An thượng-hoài đức-Tp hà nội ( gần thiên đường bảo sơn )