Chào cả nhà
Mình cần bán em 0972 886883
Mãi phát phát lộc phát phát tài
Giá bán : 2.700.000 ( Có gia lộc chút cho may mắn với phát lộc tài )
Ai cần mua liên hệ : 0983 180185