Gia đình cần mua máy giặt, anh chị nào cần bán thi sms model máy, giá cần bán, thời gian đã sử dụng và địa chỉ xem, dt của mình O944 62 65 68