Nick: Thanhha0123
Địa chỉ: 184 Huỳnh Tấn Phát - TP Đà Nẵng
Liên hệ: 09.09.09.05.94
Tất cả sim nguyên kít, mới 100%. Giao dịch toàn quốc!
************************************************** ****************
sim đẹp
0968.267.929 =120k full
0968.829.343 =120k full
0968.774.714 =120k sim doi
0968.744.839 =150k sim doi
0968.806.239 =150k sim doi
0968.829.259 =120k full
0966.816.959 =120k eco full
0962.81.03.81 =250k full
0963.900.096 =250k full
098.99777.54 =250k full
0973.7700.98 =250k full
0974.535.499 =250k full
098.229988.1 =380k full
0968.01.04.08 =350k full
0964.538.583 =500k full
0964.87654.4 =350k full
0964.668.606 =350k full
0967.60.80.50 =400k full
0964.588.266 =450k full
09.6886.4443 =300k sim doi hk thang 12
0967.381.282 =200k full
0967.58.1238 =250k full
09.6789.4755 =300k full
09.6789.1671 =300k full
09.6789.0023 =300k full
09.6789.0028 =350k full
0973.35789.2 =200k full
0964.788.689 =350k full
0962.143.989 =250k full
0964.583.988 =350k full
0962.133.998 =400k eco full
0963.775.998 =350k eco full
0969.052.988 =350k full
0968.104.998 =300k full
0964. 998895 =400k full
0969.265.998 =300k full
0968.034.989 =300k full
0964.951.889 =350k full
0966.070.334 =120k eco full
0964.988.339 =400k full
0969.7.01379 =400k sim doi
0983.121.579 =550k full
0968.458.979 =450k eco full
097.262.8910 =250k eco full
0969.279.113 =400k sim doi
0962.010.078 =350k full
0963.75.8639 =350k full
0962.000.191 =350k full
0966.248.499 =220k full
0962.15.15.96 =300k full
0962.44.1086 =200k full
0963.08.68.38 =350k full
0963.08.78.28 =350k full
0962.08.58.08 =350k full
0963.08.48.38 =350k full
0963.08.18.48 =450k full
0966.28.68.48 =350k full
0963.08.38.28 =350k full
096.45678.49 =800k full
0964.9999.43 =2000k full
0968.43.44.43 =900k sumov8403
0966.567.432 =400k full
0968.99.29.59 =400k full
0969.822.199 =300k full
0964.90.98.89 =900k full
0963.09.86.39 =350k full
0962.27.86.39 =350k full
0963.968.479 =450k full
0973.44.4078 =750k full
0972.286.786 =850k full
0963.998.468 =400k full
0968.805.968 =400k full
0965.24.1386 =450k full
0979.668.486 =650k full
0972.84.1586 =300k full
0972.02.6968 =400k full


năm sinh
0964.7.2.1981 =950k full
0967.01.12.82 =950k full
0967.19.02.84 =950k full
0967.21.06.84 =950k full
0967.10.08.84 =950k full
0967.19.08.84 =950k full
0967.18.05.85 =950k full
0967.03.06.87 =950k full
0967.16.08.87 =950k full
0967.26.02.88 =950k full
0967.27.04.88 =950k full
0967.08.08.89 =950k full
0967.04.12.89 =950k full
0967.09.03.91 =950k full
0967.03.06.91 =950k full
0967.31.10.92 =950k full
0967.18.01.93 =950k full
0984.05.02.93 =950k full
0967.24.03.93 =950k full
0967.10.05.93 =950k full
0967.19.05.93 =950k full
0972.05.06.93 =950k full
0967.24.08.93 =950k full
0989.15.12.93 =950k full
0963.31.12.93 =950k full
0967.20.01.94 =950k full
0967.09.08.94 =950k full
0986.17.09.94 =950k full
0967.26.09.94 =950k full
0989.16.10.94 =950k full
0989.15.12.94 =950k full
0967.21.12.94 =950k full
0963.31.12.94 =950k full
0975.25.01.95 =950k full
0967.13.03.95 =950k full
0988.19.06.95 =950k full
0988.19.07.95 =950k full
0967.27.11.95 =950k full
0967.06.08.96 =950k full
0967.31.12.96 =950k full
0986.21.02.97 =950k full
0988.19.04.97 =950k full
0969.09.05.97 =950k sim đôi
0988.19.10.97 =950k full
0967.11.03.98 =950k full
0969.09.05.98 =950k sim đôi
0967.21.01.99 =950k full
0967.20.10.99 =950k full