Mùng 1 mở hàng em 0969 818 113 giá nào cũng bán
lh 0982 167 999