0909855558, 09022.09022 . 0373259999. 0373.246.357

các bác giá rổ nhiệt tình đi ạ, bác nào quan tâm call em :0912 022 138 ạ.