Smartphone sản phẩm mới của Sharp hoàng tráng ghê, chi tiết từng góc cạnh, nổi bật từng tính năng, cạnh tranh từng hạng mục, nổ thôi nào ^^

P/s: Đọc trên báo thấy chém vậy nhưng ko biết thực tế ra sao??