0919.0.1.3.6.8.9
( tay trắng - sinh - tài - lộc - phát - vĩnh cửu)

5t