A. CHƯƠNG TRÌNH KHUYỄN MẠI LẮP MẠNG VIETTEL TẠI TP.HCM THÁNG 04/2013
I. Khuyến mãi Lắp Đặt ADSL VIETTEL Trả Sau Hàng Tháng

+ Không nhận modem đóng 100.000
+ Nhận Modem 2 cổng thường đóng 300.000 kèm thêm phí thiết bị

  • 100.000 Modem 4 cổng thường


  • 400.000 Modem 4 cổng wifi

Gói cước Home N+ Home E+ Office C Net C
Tốc độ 3072/512 Kbps 4096/512 Kbps 4608/512 Kbps 5120/640 Kbps
Gói cước trọn gói 253.000 đ 330.000 đ 700.000 đ 700.000 đ
Cước KM 190.000 đ 230.000 đ 355.000 đ 520.000 đ
Thời gian KM 12 tháng
+ Phí Lắp Đặt:
- Khách hàng đóng trước 6 tháng đóng 150.000đ
- Khách hàng đóng trước 12 tháng: Miễn phí lắp đặt
+ Lấy modem 1 cổng:
- Khách hàng đóng trước 6 tháng lấy modem 1 cổng đóng 100.000đ (chưa bao gồm phí lắp đặt )
- Khách hàng đóng trước 12 tháng được tặng modem 2 cổng
+ Nhận Modem 4 cổng Wifi
- Khách hàng đóng trước 6 tháng và 12 tháng lấy modem 4 cổng wifi đóng thêm 400.000đ
Lựa chọn 1: Trả trước 6 tháng cước thuê bao Gói cước Home N+ Home E+ Office C Net C
Tổng tiền cược 1.083.000 đ 1.311.000 đ 2.023.000 đ 2.964.000 đ
Cước trọn gói 253.000 đ 330.000 đ 700.000 đ 700.000 đ
Cước KM 180.000 đ 220.000 đ 335.000 đ 500.000 đ
Thời gian KM 18 tháng
Lựa chọn 2: Trả trước 12 tháng cước thuê bao Tổng tiền cược 2.120.400 đ 2.566.800 đ 3.961.800 đ 5.803.200 đ
Cước trọn gói 253.000 đ 330.000 đ 700.000 đ 700.000 đ
Cước KM 180.000 đ 220.000 đ 335.000 đ 500.000 đ
Thời gian KM 24 tháng
KM đặc biệt Miễn phí tháng cước thứ 13
*