Cần tuyển nhân viên bán hàng ( không qua trung gian)
-Thời gian: 3-4h/ngày
-Ưu tiên: sinh viên
-Hồ sơ: CMT photo+bản gốc
* * * * * * *Hồ sơ xin việc
-Liên hệ: 01639914004